Woonproject


De Vakschool

Een knipoog naar het verleden

De site van de vroegere Vrije Technische Scholen (VTS) verandert in de eigentijdse stedelijke woonwijk ‘De Vakschool’. Die biedt een grote verscheidenheid aan woningen: van huurappartementen met 1 slaapkamer tot luxueuze duplex koopappartementen.

Scroll verder voor meer informatie over het project, de aanleg van het openbaar domein, …

63
woongelegenheden
3
karakteristieke pleintjes
6500 m²
stadskernvernieuwing

Overzichtskaart

Project details

Openbaar domein
Een rijk verleden
Stadsvernieuwing
Openbaar domein

Openbaar domein

Op dinsdag 17 augustus 2021 starten de werken aan het openbaar domein op de Vakschool. Daarmee gaat de laatste fase van de herontwikkeling van deze site in. De vroegere speelplaatsen worden omgevormd naar drie groene, kwaliteitsvolle stedelijke pleintjes.

Alle bestaande verharding wordt uitgebroken. Per zone worden telkens funderingswerken uitgevoerd. Daarna wordt het openbaar domein aangelegd met klinkers, groenzones, een waterpartij, bankjes, … Het resultaat wordt een aangename plek om te wonen, te spelen en te ontspannen. De pleintjes zorgen voor veel licht en ademruimte op de autovrije site. Voetgangers en fietsers zullen op een veilige manier via de pleintjes kunnen doorsteken van de Stadsschouwburg naar het Onze-Lieve-Vrouwplein.

Er werd een brochure opgemaakt met meer informatie over de werken, de timing en fasering, veiligheid, … Die kan je hier raadplegen..

Bij vragen kan je contact opnemen met:

Aannemer: SOGA nv
Werfleider: Leander De Baere, tel: 03 735 03 70
Coördinatie: Interwaas
Werfcontroleur: Eddy Weyn, gsm: 0472 55 40 89
Stadsbestuur Sint-Niklaas
Projecten openbaar domein: Marc Verhaegen, tel: 03 778 35 42

Openbaar domein

Op dinsdag 17 augustus 2021 starten de werken aan het openbaar domein op de Vakschool. Daarmee gaat de laatste fase van de herontwikkeling van deze site in. De vroegere speelplaatsen worden omgevormd naar drie groene, kwaliteitsvolle stedelijke pleintjes.

Alle bestaande verharding wordt uitgebroken. Per zone worden telkens funderingswerken uitgevoerd. Daarna wordt het openbaar domein aangelegd met klinkers, groenzones, een waterpartij, bankjes, … Het resultaat wordt een aangename plek om te wonen, te spelen en te ontspannen. De pleintjes zorgen voor veel licht en ademruimte op de autovrije site. Voetgangers en fietsers zullen op een veilige manier via de pleintjes kunnen doorsteken van de Stadsschouwburg naar het Onze-Lieve-Vrouwplein.

Er werd een brochure opgemaakt met meer informatie over de werken, de timing en fasering, veiligheid, … Die kan je hier raadplegen..

Bij vragen kan je contact opnemen met:

Aannemer: SOGA nv
Werfleider: Leander De Baere, tel: 03 735 03 70
Coördinatie: Interwaas
Werfcontroleur: Eddy Weyn, gsm: 0472 55 40 89
Stadsbestuur Sint-Niklaas
Projecten openbaar domein: Marc Verhaegen, tel: 03 778 35 42

Een rijk verleden

Het prachtige herenhuis aan het Onze-Lieve vrouwplein dateert van 1691, na de grote brand van 1690 die 565 houten huizen verwoestte. Het is een van de zeldzame eerste stenen burgerlijke gebouwen van de stad en daardoor getuige van de oudste bebouwingsgeschiedenis in het historisch stadscentrum van Sint-Niklaas.

In de 19e eeuw vestigt familie Janssens een katoenfabriek op de site. Dankzij een verstandig beheer en tijdige modernisering tijdens de Industriële revolutie wordt het een succesvol bedrijf.

In 1907 worden de gebouwen verkocht. De in Sint-Niklaas geboren Mgr. Stillemans, bisschop van Gent, herbestemt een jaar later de site tot ‘Vak- en Ambachtschool St.-Antonius’.

Verdere uitbreiding en de oprichting van het ‘Technisch Instituut voor de Breikunde’ in 1928 zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de breigoedindustrie van de stad, de motor van de welvaart voor Sint-Niklaas tijdens het interbellum.

Het duurt tot 1958 vooraleer de ‘Vak- en Beroepsschool Sint-Antonius’, het ‘Technisch Instituut voor Breikunde’ en de afdeling Mechanica onder één noemer worden gebracht: de ‘Vrije Technische Scholen van Sint-Niklaas’. De VTS wordt een essentieel onderdeel van het onderwijslandschap in de stad.

In 2008 trekken de laatste leerlingen weg uit deze historische gebouwen. Een nieuwe fase voor de VTS-site begint.

Stadsvernieuwing

De stad Sint-Niklaas maakt een prioriteit van een aantrekkelijke en boeiende woonstad. De VTS-site is de ideale plek om deze ambitie waar te maken.

De stad koopt de site aan en stelt Interwaas aan om samen met architectenbureau Nero een masterplan voor een nieuwe invulling uit te werken. Het project krijgt steun van het Federaal Grootstedenbeleid.

Voor de site wordt een gevarieerd woonprogramma uitgewerkt. Waardevol historisch patrimonium krijgt eerherstel. Een aantal oude gebouwen wordt grondig gerenoveerd en herbestemd.  Door de  sloop van kwaliteitsarme constructies komt ruimte vrij voor nieuwbouw.

Dat alles resulteert in aanbod van 60 woongelegenheden van diverse types.

 

Er zit muziek in

De integratie van de atelier- en klasruimtes voor de stedelijke academie voor muziek woord en dans en van ruimtes voor activiteiten van het cultureel centrum zorgen voor levendigheid en een ‘urban touch’.

Zo komt er na acht stille jaren opnieuw leven op de voormalige scholencampus. Het symfonieorkest, de afdeling Pop-jazz en folk en de afdeling Woord van de SAMWD hebben sinds 1 september 2017 hun plek in het gerenoveerde instituut voor de breikunde.

De partners

Voor de aanvang van de werken bevonden zich op de site een wirwar aan gebouwen. Deze mengeling kwam tot stond na jaren van uitbreiding, toevoeging en groei. Om de meest waardevolle gebouwen in volle glorie te herstellen werd een aantal minderwaardige toevoegingen gesloopt.

Vandaag omvat de Vakschool 9 gebouwen. Deze werden gerealiseerd door verschillende partners en mikken op gevarieerde doelgroepen.

Zo wordt er een interessante mix gevormd, zowel qua functies als qua bewoners.

De duurzame visie voor de site wordt doorgetrokken in het ontwerp van de woningen en de socio-culturele ruimtes. Architectenteam DenC!studio – BLAF – Volt vertaalt zijn maatschappelijk en duurzame kijk op wonen en leven in de ontwerpen van de (semi-) publieke gebouwen en woningen van Interwaas.

Het gerenommeerde Mevaco Bouwbedrijf ontwerpt in samenwerking met architectenbureau Bart Dehaene een plan voor 29 appartementen verspreid over 3 gebouwen. Op basis van de kwaliteit van het projectvoorstel, de aanpak en het financieel plaatje, selecteert de jury Mevaco als meest geschikte  kandidaat om als private partner de site mee te ontwikkelen.

Naast de private woningen realiseren de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappijen 17 sociale wooneenheden: 5  koopwoningen en 12 huurappartementen.

Nieuws